03/08/2020 20:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điền gia lạc

Tác giả: Bùi Kỷ - 裴杞

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Beyblade0105 vào 16/02/2019 21:07

 

Năm ngoái ruộng được mùa,
Nhà ba bốn cót thóc.
Ăn tiêu hãy còn thừa,
Bán cho con đi học.
Năm nay trời hạn hán,
Mười phần thu được ba.
Ăn tiêu đang lo thiếu,
May ra được mùa cà.
Con học không có tiền,
Cha phải đi vay nợ.
Nhà nghèo con học được,
Còn hơn tiền chôn lỗ.
Nguồn: Trần Trọng Kim, Việt thi, NXB Tân Việt, Sài Gòn, 1949

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Kỷ » Điền gia lạc