08/08/2020 19:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngọc Chân công chúa biệt quán khổ vũ tặng Vệ Uý Trương Khanh kỳ 1
玉真公主別館苦雨贈衛尉張卿其一

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 16/12/2006 04:58

 

Nguyên tác

秋坐金張館,
繁陰晝不開。
空煙迷雨色,
蕭颯望中來。
翳翳昏墊苦,
沉沉憂恨催。
清秋何以慰,
白酒盈吾杯。
吟詠思管樂,
此人已成灰。
獨酌聊自勉,
誰貴經綸才。
彈劍謝公子,
無魚良可哀。

Phiên âm

Thu toạ Kim Trương quán
Phồn âm hoà bất khai
Không yên mê vũ sắc
Tiêu táp vọng trung lai
Ế ế hôn điện khổ
Trầm trầm ưu hận thôi
Thanh thu hà dĩ uỷ
Bạch tửu doanh ngô bôi
Ngậm vịnh tư quản nhạc
Thử nhân kỷ thành khôi
Độc chước liêu tự miễn
Thuỳ quý kinh luân tài
Đàn kiếm tạ công tử
Vô ngữ lương khả ai.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thu ngồi quán Kim Trương
Nhạc dịu chưa bắt đầu
Màu mưa pha khói loãng
Lặng lẽ hướng trung châu
Cung vắng chiều mơ màng
Mênh mông buồn lắng sâu
Thu xanh không an ủi
Rượu trắng tràn ly bôi
Ca ngâm nhớ đàn sáo
Người ấy đã đi rồi
Một mình gắng chuốc rượu
Tài kinh luân nay đâu
Đàn kiếm ơn công tử
Không nói chỉ buồn thôi.
(Năm 730)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Ngọc Chân công chúa biệt quán khổ vũ tặng Vệ Uý Trương Khanh kỳ 1