07/10/2022 01:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Túc Thạch Xá
宿石舍

Tác giả: Bùi Huy Bích - 裴輝璧

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 27/04/2013 09:10

 

Nguyên tác

他鄉異縣思如癡,
滿地塵沙海一涯。
菜芋田園斜月照,
檳榔里落晚風吹。
枕邊滴漏深寒夜,
燈畔烹茶獨坐時。
見說官兵攻掠暴,
民家片席蕩無遺。

Phiên âm

Tha hương dị huyện tứ như si,
Mãn địa trần sa hải nhất nhi (nhai).
Thái vũ điền viên tà nguyệt chiếu,
Tân lang lý lạc vãn phong xuy.
Chẩm biên trích lậu thâm hàn dạ,
Đăng bạn phanh trà độc toạ thì.
Kiến thuyết quan binh công lược bạo,
Dân gia phiến tịch đãng vô di.

Bản dịch của Trúc Khê

Quê người đất lạ tứ như ngây,
Cát bụi mờ tung, bến bể đây.
Luống củ trong vườn trăng xế rọi,
Hàng cau trước xóm gió khuya lay.
Giọt đông thánh thót đêm càng lạnh,
Chén nước âm thầm dạ biếng khuây.
Nghe nói quan binh công phá dữ,
Sạch không manh chiếu của dân này.
Thôn Thạch Xá nay thuộc huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình. Bài này ông làm khi ở Nghệ An vào Huế.

Nguồn:
1. Trúc Khê, Bùi Huy Bích, NXB Tân Dân, 1944
2. Danh nhân văn hoá Bùi Huy Bích (1744-1818), Trung tâm UNESCO thông tin tư liệu lịch sử và văn hoá Việt Nam, 1998
Nguồn: Trúc Khê, Bùi Huy Bích, NXB Tân Dân, 1944

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Huy Bích » Túc Thạch Xá