18/01/2021 01:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Túc Thạch Xá

Tác giả: Bùi Huy Bích - 裴輝璧

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 27/04/2013 09:10

 

Phiên âm

Tha hương di huyện tứ nhi si
Mãn địa trần sa hải nhất nhi
Thái vũ điền viên tà nguyệt chiết
Tân lang lý lạc vãn phong xuy
Trẩm biên trích lậu thâm hàn dạ
Đăng bạn phanh a độc toạ thì
Kiến thuyết quan binh công lược bạo
Dân gia phiến tịch đãng vô thi

Bản dịch của Trúc Khê

Quê người đất lạ tứ như ngây
Cát bụi mờ tung bến bể đây
Luống củ trong vườn trăng xế giọi
Hàng cau trước xóm gió khuya lay
Giọt đông thánh thót đêm càng lạnh
Chén nước âm thầm dạ biếng khuây
Nghe nói quan binh công phá dữ
Sạch không manh chiếu của dân này
Thạch Xá: tên một thôn, nay thuộc huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình. Bài này ông làm khi ở Nghệ An vào Huế.

Nguồn: Danh nhân văn hoá Bùi Huy Bích (1744-1818), Trung tâm UNESCO thông tin tư liệu lịch sử và văn hoá Việt Nam, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Huy Bích » Túc Thạch Xá