08/02/2023 17:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Không đề

Tác giả: Cao Quảng Văn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 16/10/2017 16:43

 

Xuân xanh cười mắt biếc
Xuân hồng thơm môi ngoan
Xuân hay Em vừa đến
Cho ta quên nỗi buồn?
Nguồn: Cao Quảng Văn, Về đâu mây trắng (thơ), NXB Thanh niên, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Quảng Văn » Không đề