09/08/2022 08:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu hoài kỳ 1
秋懷其一

Tác giả: Mạnh Giao - 孟郊

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 15/06/2021 17:23

 

Nguyên tác

孤骨夜難臥,
吟蟲相唧唧。
老泣無涕漬,
秋露為滴瀝。
去壯暫如剪,
來衰紛似織。
觸緒無新心,
叢悲有餘憶。
詎忍逐南帆,
江山踐往昔。

Phiên âm

Cô cốt dạ nan ngoạ,
Ngâm trùng tương tức tức.
Lão khấp vô thế tí,
Thu lộ vi tích lịch.
Khứ tráng tạm như tiễn,
Lai suy phân tự chức.
Xúc tự vô tân tâm,
Tùng bi hữu dư ức.
Cự nhẫn trục nam phàm,
Giang san tiễn vãng tích.

Bản dịch của Trần Đông Phong

Xương khô đêm khó nằm
Dế cùng rả rích ngâm
Già khóc không lệ dính
Sương thu nhỏ giọt giầm
Khoẻ đi như kéo cắt
Suy đến tựa thoi đâm
Gỡ mối không lòng mới
Gom buồn sót nhớ thầm
Nỡ sao theo buồm nam
Núi sông như xưa cũ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mạnh Giao » Thu hoài kỳ 1