10/12/2022 13:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Để Đoàn Thành ký tâm hữu Đoàn Hải Ông
抵團城寄心友段海翁

Tác giả: Nguyễn Đề - 阮偍

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 09/11/2011 04:20

 

Nguyên tác

琴鶴秋抄偕赴塞,
旌旄冬孟獨臨城。
酒詩陪處懷何恨,
山水題餘讀不成。
萬里树雲隨步遠,
一天風景復誰爭。
雙雙月夜吹簫客,
曾否淒涼念旅情。

Phiên âm

Cầm hạc thu sao giai phó tái[1],
Tinh mao đông mạnh độc lâm thành.
Tửu thi bồi xứ hoài hà hận,
Sơn thuỷ đề dư độc bất thành.
Vạn lý thụ vân tuỳ bộ viễn,
Nhất thiên phong cảnh phục thuỳ tranh.
Song song nguyệt dạ xuy tiêu khách,
Tằng phủ thê lương niệm lữ tình.

Dịch nghĩa

Cuối thu cùng đàn hạc đến nơi cửa ải
Đầu đông đem cờ quạt đến thành một mình
Tiếp nhau thơ rượu, nhớ càng thêm hận
Vịnh núi sông xong mà đọc chẳng thành
Muôn dặm tình bạn theo bước chân xa
Một trời phong cảnh còn ai tranh nữa
Sánh đôi đêm trăng có người thổi khèn
Có nghĩ chăng đến cảnh người khách lạ lùng

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Cuối thu, đàn hạc cùng lên ải
Đông tới vào thành bóng lẻ loi
Thơ rượu tiếp hoài thêm gợi nhớ
Núi sông vịnh mãi đọc không xuôi
Cây, mây vời khuất theo chân bước
Cảm hứng cùng chia thiếu bóng người
Dưới nguyệt kề đôi ai thổi sáo
Nhớ chàng giá lạnh kẻ phương trời
Đoàn Hải Ông 段海翁 tức Đoàn Nguyễn Tuấn 段阮俊 (1751-?), người làng Hải An, huyện Quỳnh Côi (nay là xã Quỳnh Nguyên, huyện Quỳnh Phụ), tỉnh Thái Bình. Ông thi đậu Hương cống triều Lê, sau ra làm quan với triều Tây Sơn đến chức Hàn lâm trực học sĩ, tước hầu. Sau chiến thắng Đống Đa năm 1790 ông được cử đi sứ, khi về được thăng chức Lại bộ Tả thị lang, tước Hải Phái hầu. Ông là anh vợ thi hào Nguyễn Du (vợ Nguyễn Du là Đoàn Thị Tộ) và là bạn thân của Nguyễn Đề.

Nguồn: Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Đề, NXB Khoa học Xã hội, 1995
Nguồn: Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Đề, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, NXB Khoa học Xã hội, 1995
[1] Chỉ việc năm Quang Trung thứ 3 (1790), Nguyễn Đề được cử làm phó sứ. Đoàn sứ do Nguyễn Quang Hiển cháu vua Quang Trung đóng giả Quang Trung ra mắt Càn Long dẫn đầu, đi đến Yên Kinh tuế cống triều Thanh, trong đoàn sứ có Đoàn Nguyễn Tuấn cùng đi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đề » Để Đoàn Thành ký tâm hữu Đoàn Hải Ông