05/12/2022 00:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thành bàng khúc
城傍曲

Tác giả: Vương Xương Linh - 王昌齡

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 06/05/2016 18:00

 

Nguyên tác

秋風鳴桑條,
草白狐兔驕。
邯鄲飲來酒未消,
城北原平掣皂雕。
射殺空營兩騰虎,
回身卻月佩弓弰。

Phiên âm

Thu phong minh tang điều,
Thảo bạch hồ thố kiêu.
Hàm đan ẩm lai tửu vị tiêu,
Thành bắc nguyện bình xiết tạo điêu.
Xạ sát không dinh lưỡng đằng hổ,
Hồi thân khước nguyệt bội cung sao.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Cành dâu gió thu reo
Cỏ trắng thỏ đế kiêu
Mùi rượu Hàm Đan còn vương theo
Cánh đồng Bắc thành bắn chim điêu
Như hổ mọc cánh xông dinh vắng
Quay mình cánh cung ánh trăng treo
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Xương Linh » Thành bàng khúc