27/09/2023 19:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu dạ thư hoài di quán trung chư cố nhân
秋夜書懷貽館中諸故人

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 15:15

 

Nguyên tác

北長亭外柳初調,
飛過香江第幾橋。
一夜西風吹海氣,
滿城秋色雨蕭蕭。

Phiên âm

Bắc trường đình ngoại liễu sơ điệu,
Phi quá Hương giang đệ kỷ kiều.
Nhất dạ tây phong suy hải khí,
Mãn thành thu sắc vũ tiêu tiêu.

Dịch nghĩa

Ngoài phía bắc trường đình liễu bắt đầu xanh mởn,
Bay đến sông Hương phải qua chiếc cầu thứ mấy?
Suốt đêm gió tây đưa hơi nước biển vào,
Cả thành đượm sắc thu, mưa ào ạt.

Bản dịch của Huy Cận

Liễu bắc trường đình mơn mởn sao!
Hương giang bay tới vượt bao cầu?
Một đêm hơi biển vào theo gió,
Thành đượm màu thu, mưa tiêu tao…

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Thu dạ thư hoài di quán trung chư cố nhân