03/12/2021 18:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lập trình

Tác giả: Nguyễn Phan Hách

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 29/08/2008 02:41

 

Thượng Đế cứ lập trình
Những cuộc đời vô nghĩa
Rồi thả xuống trần gian
Cho quay cuồng hết nhẽ
Hết đợt lại thu về
Nhốt vào trong cái bị.
1-4-2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phan Hách » Lập trình