03/07/2022 15:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm đầu
感頭

Tác giả: Lý Quý Lan - 李季蘭

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 02/02/2009 00:07

 

Nguyên tác

朝雲暮雨兩相隨,
去雁來人有歸期。
玉枕只知常下淚,
銀燈空照不眠時。
仰看明月翻含情,
俯盼流波欲寄詞。
卻憶初聞鳳樓曲,
教人寂寞復相思。

Phiên âm

Triêu vân mộ vũ lưỡng tương tuỳ,
Khứ nhạn lai nhân hữu quy kỳ.
Ngọc chẩm chỉ tri thường há lệ,
Ngân đăng không chiếu bất miên thì.
Ngưỡng khan minh nguyệt phiên hàm tình,
Phủ miện lưu ba dục ký từ.
Khước ức sơ văn phụng lâu khúc,
Giáo nhân tịch mịch phục tương tư.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Mây sáng mưa chiều theo lẫn nhau
Nhạn đi người đến chẳng sai nào
Lệ sa gối ngọc lòng thường biết
Mất ngủ đèn chong đêm sáng thâu
Trăng sáng ngước nhìn tình chất chứa
Sóng trôi cúc ngắm hứng từ câu
Mới nghe nhớ đến phượng lầu khúc
Tĩnh mịch khiến cho phải nghĩ nhiều
Nguồn: Danh nữ Trung Hoa trong huyền thoại và lịch sử, NXB Thanh Niên, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Quý Lan » Cảm đầu