26/06/2022 10:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trừ dạ túc Thạch Đầu dịch
除夜宿石橋館

Tác giả: Đới Thúc Luân - 戴叔倫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 17/06/2005 14:22

 

Nguyên tác

旅館誰相問?
寒燈獨可親。
一年將盡夜,
萬里未歸人。
寥落悲前事,
支離笑此身。
愁顏與衰鬢,
明日又逢春。

Phiên âm

Lữ quán thuỳ tương vấn?
Hàn đăng độc khả thân.
Nhất niên tương tận dạ,
Vạn lý vị quy nhân.
Liêu lạc bi tiền sự,
Chi ly tiếu thử thân.
Sầu nhan dữ suy mấn,
Minh nhật hựu phùng xuân.

Dịch nghĩa

Nơi quán trọ, đâu có ai hỏi han tới?
Chỉ ngọn đèn lạnh có thể thân nhau
Một năm nay là đêm cuối
Vạn dặm người đi xa chưa về
Hiu quạnh buồn thay chuyện cũ
Bôn ba lưu lạc tự cười mình
Mặt tiều tuỵ và mái tóc đã rụng thưa
Sáng mai lại gặp mùa xuân

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Quán trọ ma nào hỏi !
Chỉ ngọn đèn làm thân
Đêm cuối năm sắp hết
Muôn dặm còn lênh đênh
Tan tác đau việc cũ
Bôn ba tự diễu mình
Mặt sầu tóc thưa rụng
Ngày mai đã lại xuân

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đới Thúc Luân » Trừ dạ túc Thạch Đầu dịch