01/07/2022 03:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự cảm 2

Tác giả: Lâm Quang Mỹ - Nguyễn Đình Dũng

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 04/07/2009 12:47

 

Ai giục thu về cho lá rụng
Để lòng hiu hắt gió heo may
Ngựa đã chồn chân dừng lối cũ
Đường chiều hoang nắng, trắng chân mây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lâm Quang Mỹ » Tự cảm 2