05/08/2020 09:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh về láp biển trồng cây

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2015 15:11

 

Anh về láp biển trồng cây,
Phá non làm ruộng để đây về cùng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh về láp biển trồng cây