04/07/2020 09:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đừng lo cái áo cụt tay

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/09/2015 04:50

 

Đừng lo cái áo cụt tay,
Miễn trời ngó lại vá may mấy hồi.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đừng lo cái áo cụt tay