03/02/2023 04:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự tình

Tác giả: Mai Văn Thuỷ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi HN 8X vào 05/10/2020 13:33

 

Người ta đi chợ bán mua
Tôi ngồi bãi vắng bỏ bùa sóng mê
Túi thơ nặng trĩu hẹn thề
Làm sao gom được bốn bề bão giông
Đem giày ra rũ bể Đông
Rũ bao nhiêu cát biển không chối từ
Sóng vờn ướt gót ưu tư
Biển hao giọt nước, lòng dư nỗi buồn.
Đồ Sơn, 10/09/2020

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mai Văn Thuỷ » Tự tình