21/01/2020 11:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh thương em sao nỏ muốn thương

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2015 09:49

 

Anh thương em sao nỏ muốn thương
Sợ rồi một khoá đôi rương khó chiều
- Quý hồ em có lòng thương
Anh có lòng đợi như rương khoá rồi
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh thương em sao nỏ muốn thương