06/06/2023 20:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biết mình

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 25/06/2022 19:57

 

Biết mình không đến được  
Tôi van em đừng chờ
Biết mình không có phước
Tôi xin em bước qua.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Biết mình