03/07/2022 15:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tức sự
即事

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 22/05/2016 21:04

 

Nguyên tác

獨坐北窗上,
日雨何淒淒。
寒多新穀晚,
雲重遠山低。
浸潤牆生耳,
瀠于酒到臍。
不知春色淡,
一鳥掠山西。

Phiên âm

Độc toạ bắc song thượng,
Nhật vũ hà thê thê.
Hàn đa tân cốc vãn,
Vân trọng viễn sơn đê.
Tẩm nhuận tường sinh nhĩ[1],
Oanh vu tửu đáo tề.
Bất tri xuân sắc đạm,
Nhất điểu lược sơn tê (tây).

Dịch nghĩa

Ngồi một mình ở cửa sổ phía bắc,
Ngày nào cũng mưa, lạnh lẽo làm sao.
Rét nhiều nên lúa mới chín muộn,
Mây dầy núi xa như thấp xuống.
Nước mưa ngấm lâu, bức tường đã mọc tai,
Rượu uống vào quanh co xuống đến tận rốn.
Không biết màu xuân đã nhạt,
Một con chim bay vượt qua phía tây núi.

Bản dịch của Hoàng Tạo

Mình ngồi trước song bắc,
Mưa ngày lạnh lạnh ghê.
Rét nhiều nên lúa muộn,
Núi thấp bởi mây đè.
Rượu đến rốn quanh quẩn,
Tường mọc tai ướt nhè.
Xuân tàn mà chẳng biết,
Chim vượt núi sang tây.
Rút từ Quế Sơn Tam nguyên thi tập (A.3160).

Nguồn:
1. Nguyễn Huệ Chi, Thi hào Nguyễn Khuyến: đời và thơ, NXB Giáo dục, 1994
2. Hoàng Tạo, Thơ và đời, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
3. Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005
[1] Bức tường đã mọc tai. Ý nói tường bị mưa lâu ẩm thấp mọc nấm lên như mọc tai.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Tức sự