29/11/2021 09:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vè chim chóc (Thứ hay lớn tiếng, tu hú ác là)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Tứ ngôn; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/09/2019 15:59

 

Thứ hay lớn tiếng,
Tu hú, ác là.
Nhảy nhót lân la,
Chích choè, bìm bịp.
Tính hay ăn hiếp,
Chim cú, diều hâu.
Sang đứng lưng trâu,
Sáo hành, sáo nghệ.
Ăn không xiết kể,
Cồng cộc, chàng bè.
Đáp xuống bay lên,
Chim nhạn, chim bói[1].
Cái mồng đỏ chói,
Cao các, hồng hoàng.
Thức suốt canh tàn,
Chim heo, cú vọ.
Nguồn: Đặng Anh Tú, Đồng dao Việt Nam, NXB Văn hoá thông tin, 2009
[1] Chim bói cá.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Vè chim chóc (Thứ hay lớn tiếng, tu hú ác là)