29/06/2022 10:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bốn chiều

Tác giả: Lâm Quang Mỹ - Nguyễn Đình Dũng

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 02/07/2009 14:07

 

Tôi đã sống trong không gian ba chiều.
Sao vẫn thấy đời mình quá chật.
Rồi một ngày bỗng lòng mình bát ngát:
Thêm một chiều thăm thẳm của Tình Yêu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lâm Quang Mỹ » Bốn chiều