13/08/2022 19:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ly Bắc Kinh
離北京

Tác giả: Hồ Chí Minh - 胡志明

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Đông Ngạn vào 19/06/2010 22:27

 

Nguyên tác

冀北天心懸皓月,
心隨皓月共悠悠。
皓月誰分為兩半,
半隨舊友半征夫。

Phiên âm

Ký Bắc[1] thiên tâm huyền hạo nguyệt,
Tâm tuỳ hạo nguyệt cộng du du.
Hạo nguyệt thuỳ phân vi lưỡng bán,
Bán tuỳ cựu hữu, bán chinh phu.

Dịch nghĩa

Giữa lòng trời Ký Bắc treo vầng trăng sáng trắng,
Lòng ta theo trăng sáng cùng man mác.
Vầng trăng sáng kia ai chia làm hai nửa,
Một nửa theo cùng bạn cũ, một nửa soi khách đường trường.

Bản dịch của Phan Văn Các

Trời Ký Bắc treo vầng trăng rọi,
Lòng theo trăng vời vợi sáng ngời.
Vầng trăng ai xẻ làm đôi,
Nửa soi bạn cũ, nửa soi lữ hành.
Bài thơ này được Bác Hồ làm ngày 11-3-1950, lúc rời Bắc Kinh. Vào hạ tuần tháng 1 năm 1950, Hồ Chủ tịch từ Việt Nam đi Bắc Kinh để bàn với các nhà lãnh đạo Trung Quốc về việc giúp Việt Nam chống thực dân Pháp. Sau đó, Người đi Mátxcơva và tham dự cuộc hội đàm giữa các nhà lãnh đạo Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam.

Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập (tập 6), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000
Nguồn: Hoàng Tranh, Thơ chữ Hán Hồ Chí Minh – Chú thích – Thư pháp, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội, 2005
[1] Ký là tên gọi tắt tỉnh Hà Bắc. Ký Bắc tức phía bắc tỉnh Hà Bắc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Chí Minh » Ly Bắc Kinh