29/05/2023 20:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Còn đâu

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 26/04/2021 07:23

 

Sông quê không chảy nữa,
còn đâu tiếng gọi đò.
Tình xưa dầu đã hứa,
bến đâu nữa mà về.
5/2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Còn đâu