01/12/2021 17:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Thành Đoàn

Tác giả: Đinh Nho Hoàn - 丁儒完

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi DNH vào 08/04/2017 22:49

 

Phiên âm

Dương phong thiếu khí tống dư hàn
Tiền sấm Đoàn thành lộng bạch đoàn
Bán thốc thú lâu thôn hoạ giốc
Nhất chi điều phố bối tình loan
Mã đầu tinh kiếm ngô nho kiện
Các họ thi cầm trấn tướng khoan
Thành ngoại hữu giang giang hựu thị
Ky hoài hống động ức Trường An

Dịch nghĩa

Trên ngọn núi trồng dương liễu tiếng đàn nhạc (của sứ bộ) như xua tan khí lạnh cuối mùa
Phóng ngựa đi trước vào Thành Đoàn để tìm mua một chiếc quạt
Nửa dãy nhà sàn của lính thú chìm lắng trong tiếng tù và
Một dãy phố tiêu điều quay lưng vào dãy núi đang lúc tạnh ráo
Trên đầu ngựa có cờ và kiếm, nhà nho ta rất khoẻ
Ngồi dưới lầu gác làm thơ gẩy đàn, tướng trấn thủ có đức khoan hoà
Ngoài thành có sông, bên sông lại có chợ
Nỗi lòng tha hương liên tưởng khôn nguôi khiến ta nhớ về Tràng An (kinh đô Thăng Long)

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Sứ đoàn nhạc rộn ràng đã át
Chút lạnh tàn ngày sát tàn đông
Những cây dương liễu được trồng
Ở trên ngọn núi, xa trông tốt lành

Phóng ngựa vút vào thành Quạt trước
Để tìm mua cho được quạt chơi
Nhà sàn lính thú im hơi
Chìm trong tiếng rúc "ù ơi" tù và

Tiêu điều phố lưng đà dựa núi
Trên đầu ngựa có mũi kiếm, cờ
Nhà nho ta khoẻ không ngờ
Dưới lầu quan trấn làm thơ, gảy đàn

Ngoài thành thấy sông san sát chợ
Lòng tha hương tưởng nhớ Tràng An.
Thành Đoàn là thành Lạng Sơn, có hình như chiếc quạt nên thường gọi là Đoàn thành.

Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đinh Nho Hoàn » Quá Thành Đoàn