27/10/2021 08:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trong đám tro

Tác giả: Blaga Dimitrova - Блага Димитрова

Nước: Bungary
Đăng bởi hongha83 vào 02/11/2018 20:45

 

Bản dịch của Xuân Diệu

Lúa đen, hoá than
Ném vào lửa trước khi lúa chín
Nhặt nhạnh lại, từng hạt từng hạt
Trong lòng tay run rẩy, các mẹ đưa xem
Không một lời, mắt lạc hẳn đi
Như cho thấy chuyện trời tru đất diệt
Nguồn: Vây giữa tình yêu (thơ), Blaga Dimitrova, Xuân Diệu và Tế Hanh dịch, NXB Văn học, 1968

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Blaga Dimitrova » Trong đám tro