24/05/2022 16:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân túc tả tỉnh
春宿左省

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 15:24

 

Nguyên tác

花隱掖垣暮,
啾啾棲鳥過。
星臨萬戶動,
月傍九霄多。
不寢聽金鑰,
因風想玉珂。
明朝有封事,
數問夜如何。

Phiên âm

Hoa ẩn dịch viên[1] mộ,
Thu thu thê điểu qua.
Tinh lâm vạn hộ động,
Nguyệt bạng cửu tiêu đa.
Bất tẩm thinh kim thược,
Nhân phong tưởng ngọc kha[2].
Minh triêu hữu phong sự[3],
Sổ vấn dạ như hà[4]?

Dịch nghĩa

Chiều, hoa núp bóng ven đường tả dịch
Chim bay về cất tiếng kêu thu thu
Sao chiếu trên vạn nóc nhà nhấp nháy
Trăng dọi qua chín tầng mây vằng vặc
Không ngủ, nghe tiếng khoá vàng
Gió thổi, tưởng tiếng nhạc ngựa
Sớm mai làm bài tấu dâng lên
Vua hỏi: đêm nay như thế nào?

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Vườn chiều núp bóng hoa
Ríu rít lũ chim qua
Vạn nóc tia sao nháy
Chín mây ánh nguyệt loà
Thức nghe chìa khoá rít
Gió vẳng tiếng chuông hoà
Mai sớm dâng bài tấu
Hỏi han chuyện tối qua
(Năm 758)

Tả tỉnh tức môn hạ tỉnh, nhà quan, thường ở phía trái của điện chính nên gọi là tả tỉnh. Đỗ Phủ làm tả thập di, thuộc môn hạ tỉnh.

Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
[1] Tường bên cạnh cung điện.
[2] Chỉ đồ trang sức trên dây buộc đầu ngựa.
[3] Chỉ sớ văn tấu lên.
[4] Thi kinh, bài Đình liêu: “Dạ như hà kỳ, dạ vị ương, đình liêu chi quang. Quân tử chí chỉ, loan thanh tương tương.” Đường, Khổng dồi đạt sớ: “Tuyên Vương vì lẽ chư hầu sắp nhập triều, vì vậy ban đêm dậy hỏi tả hữu: Dạ như hà kỳ (đêm tới đâu rồi)? Lúc vương hỏi, còn chưa tới nửa đêm nhỉ... Vương cần chính sự thật là một việc ca tụng hỷ.” Đỗ Phủ dùng điển tích để chỉ trong lòng đang khẩn trương việc chính sự chỉ mong đến sáng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Xuân túc tả tỉnh