12/08/2022 21:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thủ 24
首24

Tác giả: Lê Hữu Trác - 黎有晫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2008 08:25

 

Nguyên tác

古云用藥如用兵,
生殺關頭係匪輕。
國手猶多虧乏處,
慚予孤陋理難明。

Phiên âm

Cổ vân dụng dược như dụng binh,
Sinh sát quan đầu hệ mi khinh.
Quốc thủ do đa khuy phạp xứ,
Tàm dư cô lậu lý nan minh.

Bản dịch của (Không rõ)

Từ xưa dùng thuốc tựa dùng binh
Sinh sát ai người dám rẻ khinh
Đầu sỏ nghề y còn yếu kém
Quê mùa ta thẹn lý chưa minh
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 82, 4-1924

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Hữu Trác » Thủ 24