26/09/2020 07:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đã hương thì ngửi một lần

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 08/02/2018 06:00

 

Đã hương thì ngửi một lần
Đã tình cũng thế tần ngần đợi chi
Rồi đây một kẻ ra đi
Một người ở lại sầu bi trọn đời
Nên anh định tính ngỏ lời
Nhờ cha mẹ đến chớ chơi mà buồn.
Cái Bè, Tiền Giang, 2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Đã hương thì ngửi một lần