26/11/2022 20:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Văn ca
聞歌

Tác giả: Hứa Hồn - 許渾

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/02/2014 21:11

 

Nguyên tác

新秋絃管清,
時轉遏雲聲。
曲盡不知處,
月高風滿城。

Phiên âm

Tân thu huyền quản thanh,
Thì chuyển át vân thanh.
Khúc tận bất tri xứ,
Nguyệt cao phong mãn thành.

Dịch nghĩa

Tiếng thu mới về như tiếng đàn, tiếng sáo trong trẻo,
Làm cho mây như ngừng trôi.
Không biết phát xuất từ đâu,
Trăng trên cao, gió chuyển đi khắp thành.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tiếng thu như đàn sáo
Làm mây như ngừng trôi
Không biết từ đâu tới
Khắp thành gió đưa vào

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hứa Hồn » Văn ca