28/11/2020 23:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cất tiếng than

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi Vanachi vào 23/10/2005 00:37

 

Kiếp phù thế[1], nhân sinh[2] thấm thoắt,
Vì chữ bần[3] nên ngắt chữ duyên[4]!
Ai làm số phận xui nên?
Há thua sắc thắm, há hèn màu tươi.
Con tạo hoá[5] trêu ngươi chi tá?
Đem sắc, tài[6] thu cả vào khuôn[7].
Hiên tây thấp thoáng trăng suông,
Gió vàng[8] hiu hắt như tuôn mạch sầu.
Niềm tâm sự[9] thấp cao mọi nỗi,
Tình cảnh này[10] biết nói cùng ai?
Chống tay ngồi ngẫm sự đời,
Bực mình mà gửi mấy lời vân vân.
[1] Phù: nổi, thế: đời. Phù thế cũng như phù sinh: đời trôi nổi, ý nói người sống gửi trên cõi đời chẳng căn cứ vào đâu, cũng như vật trôi nổi trên mặt nước, lênh đênh không định chỗ.
[2] Người sinh sống ở đời. Nhân sinh thấm thoắt: ý nói đời người ngắn ngủi, vi vút thấm thoắt chẳng được bao lâu.
[3] Nghèo. Tục ngữ: “Vạn tội bất như bần” (muôn tội không gì bằng tội nghèo).
[4] Người ta quen dùng chữ “duyên” để chỉ tất cả bất cứ sự gì có màu vẻ tốt lành xinh đẹp, nhất là việc hôn nhân, như khi nói: duyên trời, duyên may, có duyên, tốt duyên chẳng hạn.
[5] Tạo: sáng tạo, hoá: hoá dục. Sự gây dựng xếp đặt tự nhiên của trời. Tất cả những tiếng: tạo vật, hoá nhi, hoá công, thiên công hay trẻ tạo, thợ tạo, thợ trời,... đều theo thế cả.
[6] Người ta có hai yếu điểm: gái thì sắc, trai thì tài.
[7] Khuôn khổ của trời, bởi chữ hồng quân: khuôn to. Ta quen nói khuôn thiêng, khuôn xanh, đều ý ấy.
[8] Bởi chữ “kim phong” (gió mùa thu). Theo ngũ hành thì mùa thu thuộc về hành kim, nên gió mùa thu gọi là kim phong.
[9] Việc trong lòng.
[10] Bởi chữ “tình thử cảnh”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cất tiếng than