26/10/2021 03:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm tác

Tác giả: Lê Đại

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/05/2015 14:48

 

Phiên âm

Cử quốc bôn ba các tự bình,
Khước ư cùng đảo tụ văn tinh.
Thi nan thối lỗ ngâm đồ tráng,
Tửu khả tiêu sầu ẩm diệc linh.
Bán thế mạc hiềm đầu tiệm bạch,
Bách niên do hữu hãn trường thanh.
Tiên sinh túc bão di sơn chí,
Thử khúc thê lương bất khả thinh.

Dịch nghĩa

Khắp nước bôn ba giống như cánh bèo trôi dạt,
Ở chốn cù lao cùng tịt này lại nhóm họp nhiều nhà văn.
Thơ khó đánh lui giặc, ngâm nga luống để hăng tiết,
Rượu có thể tiêu sầu, uống cũng tốt.
Nửa đời người, hiềm chi đầu tóc bạc dần,
Trăm năm sau, còn có sử sách xanh mãi.
Các tiên sinh vốn ôm chí dời non,
Khúc này buồn quá không thể nghe.

Bản dịch của Huỳnh Thúc Kháng

Trong nước bôn ba dạt cánh bèo,
Văn hào ngoài đảo khéo nằm queo.
Thơ không đuổi giặc ngâm vô ích,
Rượu vẫn tiêu sầu uống lại reo.
Nửa kiếp hiềm chi đầu tóc bạc,
Trăm năm còn có sử gương treo.
Dời non chí cũ nào đâu đấy?
Một khúc bi ca đọc chán phèo.
Nguồn: Thi từ tùng thoại, NXB Nam Cường, Sài Gòn, 1951

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đại » Cảm tác