24/10/2021 18:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con đường này
この道

Tác giả: Matsuo Basho - 松尾笆焦

Nước: Nhật Bản
Đăng bởi Hồng Tiệm vào 23/09/2018 19:44

 

Nguyên tác

この道や
行く人なしに
秋のくれ

Bản dịch của Đông A

Con đường này
không một người đi
chiều thu
Phiên âm:
Kono michi ya
yuku hito nashi ni
aki no kure

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Matsuo Basho » Con đường này