29/10/2021 05:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mãn giang hồng - Tự Dự Chương trở phong Ngô Thành sơn tác
滿江紅-自豫章阻風吳城山作

Tác giả: Trương Nguyên Cán - 張元幹

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 02/02/2008 07:24

 

Nguyên tác

春水迷天,
桃花浪、
幾番風惡。
雲乍起、
遠山遮盡,
晚風還作。
綠卷芳洲生杜若,
數帆帶雨煙中落。
傍向來、
沙觜共停棧,
傷飄泊。

寒猶在,
衾偏薄。
腸欲斷,
愁難著。
倚篷窗無寐,
引杯孤酌。
寒食清明都過卻,
最憐輕負年時約。
想小樓、
終日望歸舟,
人如削。

Phiên âm

Xuân thuỷ mê thiên,
Đào hoa lãng[1],
Kỷ phiên phong ác.
Vân sạ khởi,
Viễn sơn già tận,
Vãn phong hoàn tác.
Lục quyển phương châu sinh đỗ nhược[2],
Sổ phàm đới vũ yên trung lạc.
Bàng hướng lai,
Sa tuỷ cộng đình sạn,
Thương phiêu bạc.

Hàn do tại,
Khâm thiên bạc.
Trường dục đoạn,
Sầu nan trước.
Ỷ bồng song vô mị,
Dẫn bôi cô chước.
Hàn thực thanh minh đô quá khước,
Tối liên khinh phụ niên thì ước.
Tưởng tiểu lâu,
Chung nhật vọng quy chu[3],
Nhân như tước.

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Nước láng trời xuân,
Sóng hoa đào,
Cơn giông dồn tới.
Mây bỗng đùn,
Phủ kín núi xa,
Gió chiều vẫn thổi.
Khắp bãi cỏ non xanh mởn mọc,
Cánh buồn mang mưa rơi trong khói.
Cố lần về,
Bãi cát buộc mái chèo,
Thương chìm nổi.

Trời còn lạnh,
Chăn mỏng rới.
Ruột nhường đứt,
Sầu khôn vợi.
Tựa bên khoang thao thức,
Rượu ngon tay với.
Hàn thực, thanh minh qua hết thảy,
Mùa vui lỗi hẹn bao thương nỗi.
Tưởng ai đó,
Trên lầu luôn ngóng thuyền về,
Người gầy gụi.
Nguồn: Nguyễn Xuân Tảo, Tống từ, NXB Văn học, 1999
[1] Theo âm lịch, khoảng chừng tháng hai, tháng ba, nước lên giúp mùa hoa đào nở, nên gọi là sóng hoa đào.
[2] Một thứ cỏ thơm.
[3] Vợ ở nhà ngóng chồng về.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Nguyên Cán » Mãn giang hồng - Tự Dự Chương trở phong Ngô Thành sơn tác