09/08/2020 15:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm Hoá tự kiến Nguyên, Lưu đề danh
感化寺見元劉題名

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/10/2013 07:14

 

Nguyên tác

微之謫去千餘里,
太白無來十一年。
今日見名如見面,
塵埃壁上破窗前。

Phiên âm

Vi Chi trích khứ thiên dư lý,
Thái Bạch vô lai thập nhất niên.
Kim nhật kiến danh như kiến diện,
Trần ai bích thượng phá song tiền.

Dịch nghĩa

Vi Chi đang bị lưu đày cách đây hơn ngàn dặm,
Thái Bạch đã mười một năm chưa lại thăm.
Hôm nay được thấy tên như thấy mặt,
Trên bức tường trước khung cửa sổ đổ nát phủ đầy bụi bậm.

Bản dịch của Anh Nguyên

Vi Chi bị biếm hơn ngàn dặm,
Thái Bạch mười năm chẳng lại thăm.
Nay thấy được tên như thấy mặt,
Trên tường phủ bụi đã nhiều năm.
Nguyên, Lưu tức Nguyên Chẩn tự Vi Chi, và Lưu Đôn Chất tự Thái Bạch, là hai bạn thơ thân thiết của Bạch Cư Dị.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Cảm Hoá tự kiến Nguyên, Lưu đề danh