30/09/2023 16:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bạch vân ca vị Lý Tử Vân tác kỳ 1
白雲歌為李紫篔作其一

Tác giả: Vương Miện - 王冕

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/08/2014 22:27

 

Nguyên tác

我歌謫仙白雲歌,
清風飄飄吹女蘿。
女蘿風飛白雲出,
秦山楚山爭嵯峨。

Phiên âm

Ngã ca Trích Tiên[1] “Bạch vân ca”,
Thanh phong phiêu phiêu xuy nữ la.
Nữ la phong phi bạch vân xuất,
Tần sơn Sở sơn tranh tha nga.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ca "Bạch vân" hát theo ông Tiên biếm
Gió trong lành nhẹ thổi cỏ nữ la
Gió bay đi hiện lên nhiều mây trắng
Núi Sở, Tần tranh cao vút mây nhoà
[1] Tiên bị đày tức Lý Bạch (Hạ Tri Chương gọi Lý Bạch là Trích tiên). Lý Bạch có bài thơ Bạch vân ca tống Lưu thập lục quy sơn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Miện » Bạch vân ca vị Lý Tử Vân tác kỳ 1