03/02/2023 10:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiếc dao tình

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 04/10/2016 20:13

 

Nàng đi bỏ lại chiếc dao
Chém bằm tâm khảm tôi nào chết ngay
Cả đời tôi chết những ngày
Đam mê dáng nét đoạ đày hồn linh
Từ khi vắng bóng nụ trinh
Cả đồng vắng lặng vì mình xa nhau
Em ơi, lỡ biết yêu đầu
Dường như cái tội nghìn đau, án tù!
Thần tình nhốt chốn âm u
Tận trong đáy thẳm mịt mù khó ra
Yêu đương ai dạy để mà
Có thêm cái khổ thế là đời tan.
Cái Bè, Tiền Giang, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Chiếc dao tình