07/12/2021 22:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồ Khẩu chu trung khẩu hiệu tặng nội kỳ 3
湖口舟中口號贈內其三

Tác giả: Khuất Đại Quân - 屈大均

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/12/2020 09:23

 

Nguyên tác

江之水濁湖水清,
我如江水湖如卿。
可憐江水將湖水,
清濁同流無限情。

Phiên âm

Giang chi thuỷ trọc Hồ thuỷ thanh,
Ngã như giang thuỷ hồ như khanh.
Khả liên Giang thuỷ tương Hồ thuỷ,
Thanh trọc đồng lưu vô hạn tình.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nước Giang thuỷ đục, Hồ thuỷ trong,
Em như Hồ thuỷ ta đục căm.
Thương sông Giang thuỷ vào Hồ thuỷ,
Trong đục bên nhau tình một dòng.
Nước Hồ thuỷ trong, Giang thuỷ đục, hai sông chảy hợp nhau, hợp lưu là được gọi là Uyên Ương thuỷ, một bên trong một bên đục. Uyên Ương thuỷ chảy vào Hồ Khẩu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuất Đại Quân » Hồ Khẩu chu trung khẩu hiệu tặng nội kỳ 3