14/08/2022 06:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lá này gọi lá xoan đào

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 14:34

 

Lá này gọi lá xoan đào,
Tương tư gọi nó thế nào hở em?
Lá khoai anh ngỡ lá sen,
Bóng trăng anh ngỡ bóng đèn em khêu.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Lá này gọi lá xoan đào