16/10/2021 18:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chính sách đề vịnh chi 10
正冊題詠之十

Tác giả: Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 08/11/2005 02:20

 

Nguyên tác

桃李春風結子完,
到頭誰似一盆蘭?
如冰水好空相妒,
枉與他人作笑談。

Phiên âm

Đào lý xuân phong kết tử hoàn,
Đáo đầu thuỳ tự nhất bồn lan?
Như băng thuỷ hảo không tương đố,
Uổng dữ tha nhân tác tiếu đàm.

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Gặp xuân đào lý quả muôn vàn,
Rốt cuộc sao bằng một chậu lan.
Nước sạch, băng trong ghen ghét hão,
Tiếng tăm còn để lại nhân gian.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tuyết Cần » Chính sách đề vịnh chi 10