28/05/2022 07:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cái cười báo chí

Tác giả: Tuệ Thiền

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Bích La vào 18/09/2019 21:32

 

Văn chương báo chí khéo cười
Cười buồn, cười nhộn, cười ruồi, cười đau…
Cái cười thắp sáng lòng nhau
Cây đời rồi sẽ thắm màu lương tri.
Nguồn: Tuệ Thiền, Đường về minh triết, NXB Văn nghệ, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tuệ Thiền » Cái cười báo chí