03/08/2020 19:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trăng lên khỏi núi trăng tròn

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 15:12

 

Trăng lên khỏi núi trăng tròn,
Xuân xanh em mấy mà giòn rứa em?
Trên đầu lược giắt, trâm cài,
Tảo tần khuya sớm chưa ai chung tình.
Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Trăng lên khỏi núi trăng tròn