24/01/2022 08:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thái tang tử kỳ 12
采桑子其十二

Tác giả: Phùng Duyên Kỷ - 馮延己

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Ngũ đại
Đăng bởi Vanachi vào 02/06/2007 09:39

 

Nguyên tác

玉娥重起添香印,
回倚孤屏。
不語含情,
水調何人吹笛聲。

Phiên âm

Ngọc Nga trùng khởi thiêm hương ấn,
Hồi ỷ cô bình.
Bất ngữ hàm tình,
"Thuỷ điệu" hà nhân xuy địch thanh.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ngọc Nga dậy, trầm thêm hương mới
Ngồi một mình rời rã bình phong
Không lời tình nén chờ mong
Địch ai trổi khúc buồn nung "Thuỷ điệu".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phùng Duyên Kỷ » Thái tang tử kỳ 12