21/05/2024 03:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngọc lâu xuân kỳ 2
玉樓春其二

Tác giả: Âu Dương Tu - 歐陽修

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2005 02:41

 

Nguyên tác

別後不知君遠近,
觸目淒涼多少悶。
漸行漸遠漸無書,
水闊魚沈何處問。

夜深風竹敲秋韻,
萬葉千聲皆是恨。
故攲單枕夢中尋,
夢又不成燈又燼。

Phiên âm

Biệt hậu bất tri quân viễn cận,
Xúc mục thê lương đa thiểu muộn.
Tiệm hành tiệm viễn tiệm vô thư,
Thuỷ khoát ngư trầm hà xứ vấn.

Dạ thâm phong trúc xao thu vận,
Vạn diệp thiên thanh giai thị hận.
Cố khi đơn chẩm mộng trung tầm,
Mộng hựu bất thành đăng hựu tẫn.

Bản dịch của Mai Nhược Hoa @www.vietkiem.com

Chia tay nhau gần xa chẳng biết
Mắt bâng khuâng da diết buồn thương
Tình thư xa cách đại dương
Cá chìm đáy nước biết đường nào đây?

Đêm thu vắng gió lay ngàn trúc
Vạn lá reo tự giục hờn đau
Tay vò gối lẻ tìm nhau
Mộng tan đằng mộng, đèn dầu cạn tim...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Âu Dương Tu » Ngọc lâu xuân kỳ 2