05/07/2022 04:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bác Hồ về

Tác giả: Winston Orrillo

Nước: Pêru
Đăng bởi hongha83 vào 29/11/2018 14:47

 

Bản dịch của Quốc Dũng

Bác Hồ về
Người hiển hiện ở Bình Định, Công Tum, Dầu Tiếng
nơi quân thù đang bị những đòn chí mạng
và quân giải phóng miền Nam
đã ở quanh Sài Gòn

Phải vượt qua những chặng đường đầy hy sinh mất mát
Những cánh đồng héo khô, xơ xác
Những người “Việt Cộng”
Vẫn không ngừng tấn công

Tân Cảnh chuyển rung
xe tăng và máy bay Phăng-tôm
Trở nên vô ích
An Lộc chờ đến lượt!

Bác Hồ thức rồi đó
(Bác mới ngả lưng một lát mà thôi
Một chút nghỉ ngơi
Rất xứng đáng của Người)

Để rồi tới đây
ở một khu ngoại ô phía đông Sài Gòn
Nơi đã bị quân thù phát quang
Bác Hồ sẽ nghỉ
Trên một chiếc giường giản dị

Đêm qua
Chính Người đã nói với tôi
Như thế...
Ngày 25-4-1972

Nguồn: Tên Người là cả một niềm thơ (tập thơ thế giới viết về Bác Hồ), NXB Thanh niên, 1985

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Winston Orrillo » Bác Hồ về