18/09/2020 21:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cơm chiên ăn với cá ve

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/03/2015 14:53

 

Cơm chiên ăn với cá ve,
Thiếp đây chàng đấy, buôn bè ra khơi.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cơm chiên ăn với cá ve