23/06/2021 03:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh đi anh nhớ trở về

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2015 17:13

 

Anh đi anh nhớ trở về
Con thơ vợ dại trông chờ từ đây
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh đi anh nhớ trở về