28/09/2022 07:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Buổi chiều trông ráng mây đỏ

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 20/02/2007 07:23

 

Trước đông rỡ thoáng ngàn tiên,
Ban tối cây lồng khuất cửa thiền.
Lẻ tẻ đầu non người quẩy củi,
Lao xao cuối bãi khách về thuyền.
Mõ vang cốc cốc bên kia bến,
Chuông đóng coong coong mái nọ chiền.
Năm thức hồng vân, kìa đế sở,
Thân sơ hương hỏa có nhân duyên.[1]
[1] đế sở: cung Trời.
thân sơ: tiền kiếp.
hương hỏa: nén hương ngọn nến. Câu này ý nói: Tiền thân có nhân duyên giữ việc hương đèn nơi cung điện (có chức vụ cao quí).
Cả hai câu ý nói: định mệnh con ngừơi được định sẵn nơi cung Thượng đế.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Buổi chiều trông ráng mây đỏ