13/04/2021 09:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 87

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2020 19:18

 

Khéo kiếm song le lại cả tiêu[1],
Cho nên của ít nghĩa thìn hiều.
Nghĩa nhiều vì bởi hay dung đãi,
Của ít nguyên chưng biếng chắt chiu.
Vốn tính chẳng từng quen nhiệm nhặt[2],
Nghĩ mình đã trải sự sân siu.
Bốn mùa đều hưởng thiên nhiên lộc[3],
Thong thả ngồi chơi cõi Thuấn, Nghiêu.
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Tiêu nhiều.
[2] Chặt chẽ, không tuỳ tiện.
[3] Của tự nhiên được hưởng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 87