23/03/2023 03:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ bạn

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 21/02/2015 07:33

 

Sao rơi như một vô tình
Vàng thu lắng một sắc hình vào hoa
Chừng như thoảng một hương trà
Và ta nát một canh gà nhớ nhau
Nguồn: Đoàn Thuận, Lời chiều (thơ), NXB Trẻ, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Nhớ bạn