22/03/2023 19:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dữ Hoa Khương túc Hồng Mai dịch kỳ 2
與華姜宿紅梅驛其二

Tác giả: Khuất Đại Quân - 屈大均

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/12/2020 09:26

 

Nguyên tác

南枝花白北枝紅,
紅是秦中白越中。
辛苦鴛鴦飛萬里,
今宵始宿庾關東。

Phiên âm

Nam chi hoa bạch bắc chi hồng,
Hồng thị Tần Trung bạch Việt Trung.
Tân khổ uyên ương phi vạn lý,
Kim tiêu thuỷ túc Dữu Quan đông.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cành bắc hồng cành nam hoa trắng,
Trắng Việt Trung, hồng chính Tần Trung.
Đi vạn dặm vì ta nàng khổ,
Nên đêm nay trú Dữu Quan đông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuất Đại Quân » Dữ Hoa Khương túc Hồng Mai dịch kỳ 2