25/05/2024 20:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ nhật
夏日

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 14/11/2011 19:53

 

Nguyên tác

浮世功名蟻國槐,
一樽且為破愁開。
濃陰九夏涼如洗,
誰送天風好個來。

Phiên âm

Phù thế công danh nghĩ quốc hoè[1],
Nhất tôn thả vị phá sầu khai.
Nùng âm cửu hạ lương như tẩy,
Thuỳ tống thiên phong hảo cá lai.

Dịch nghĩa

Công danh phù thế như cây hoè trong đất nước của loài kiến,
Hãy uống một be rượu để phá tung nỗi sầu.
Bóng râm của chín chục ngày hè mát như tắm,
Ai đưa luồng gió trời đến tốt như vậy?

Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình

Công danh phù thế giấc mơ hoè,
Phá sạch lòng sầu rượu một be.
Chín chục ngày hè nhâm mát lạ,
Gió trời đâu đấy cứ đưa về.
[1] Thuần Vu Phần nhà Đường chiêm bao đến một nước được quốc vương trọng đãi cho làm quan ở quận Nam Kha, giàu sang 50 năm. Lúc anh tỉnh dậy thấy mình nằm dưới gốc cây hoè hướng về cành nam tức quận Nam Kha anh đến trị nhậm. Và anh thấy cửa hang dưới gốc hoè có con kiến càng khá to bò đi bò lại tức vị quốc vương mà anh bái yết ở trong mộng. Tác giả mượn điển này để nói công danh phú quý trên đời chỉ là ảo mộng sẽ thấm thoắt qua đi. Còn gọi là “giấc Nam Kha” hay “giấc hoè”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Hạ nhật